Cart 0
fuj46011_0_1487723982.jpg

1/350 FUJIMI JAPANESE NAVY DESTROYER SHIMAKAZE

RM 210.00


shim1.jpg

shim2.jpg