𝖆𝖓𝖓𝖔𝖚𝖓𝖈𝖊𝖒𝖊𝖓𝖙 : ᴛʜɪs ᴡᴇʙsɪᴛᴇ "ᴍʏᴏᴛᴀᴋᴜ.ᴄᴏᴍ.ᴍʏ" ɪs ɴᴏᴡ own ʙʏ ɢɪɪɪɢɪɪɪ | ᴇᴠᴇʀʏ ᴏʀᴅᴇʀs ᴘʟᴀᴄᴇᴅ ᴡɪʟʟ sᴛɪʟʟ ʙᴇ ᴘʀᴏᴄᴇssᴇᴅ ᴀs ᴜsᴜᴀʟ
icon-search
icon-search
  • TAKUMI FUJIWARA 86 TRUENO COMICS VOL.37 VER. (TOYOTA).jpg
  • 10054632a.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

1/24 AOSHIMA TAKUMI FUJIWARA AE86 TRUENO COMICS VOL.37 VER. (TOYOTA) Initial D

RM 112.80 RM 141.00
- +
icon-cart Add to Cart
Home


This item need to BUILD and PAINT by yourself

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

Your Cart

Your cart is currently empty.

Continue browsing here.